Bảo mật riêng tư

Nếu người nào đó đã đăng thông tin cá nhân của bạn hoặc tải lên video, hình ảnh quay bạn mà không có sự đồng ý của bạn, hãy bắt đầu bằng cách liên hệ với chúng tôi và yêu cầu xóa nội dung đó.

Nếu bạn không thỏa thuận được với người tải lên hoặc cảm thấy không thoải mái khi liên hệ với họ, bạn có thể yêu cầu xóa nội dung dựa trên Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi.

Để nội dung được xem xét xóa, cá nhân phải có danh tính duy nhất. Khi đánh giá một cá nhân có danh tính duy nhất hay không, chúng tôi xem xét các nhân tố sau đây:

  • Hình ảnh hoặc giọng nói của bạn
  • Tên đầy đủ
  • Thông tin tài chính
  • Thông tin liên hệ
  • Thông tin nhận dạng cá nhân khác

Khi bạn báo cáo một khiếu nại về bảo mật, chúng tôi cân nhắc đến mức độ quan tâm của cộng đồng, tính thu hút của thông tin và sự đồng ý khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Hãy xem Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi để được giải thích chi tiết hơn về quy trình khiếu nại về bảo mật của chúng tôi và các nhân tố mà chúng tôi cân nhắc khi đánh giá các khiếu nại về bảo mật.

Mọi thắc mắc xin gửi mail cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]